top of page

【歷史】從俄國到蘇聯

已更新:2020年8月14日


Q: 可唔可以詳細咁分析下俄國係點從沙俄帝國變成蘇聯?俄國係因為十月革命先滅亡?成日係書見到,但都唔知俄國呢part的詳細歷史,搞到之後對俄國啲明亂曬(eg俄國、蘇聯、蘇俄、俄羅斯、白俄羅斯⋯⋯都分唔到)求解答🙏🙏🙏

A: 我是一個西伯利亞人

冬天的冠軍

利申Chester 去過俄羅斯但都唔是好熟

僅能有限知識答你咋

或者睇吓邊個位想再深入了解再搵書睇吓嘻

20世紀蘇聯之前嘅政權叫俄羅斯帝國

由彼得一世喺18 世紀所建立

後嚟去到19 世紀出現咗啲問題

(1) 拿破倫革命衝擊

(2) 莊園地主壟斷

(3) 宗教分歧

土地雖遼闊但國力每況愈下

故事一轉去到20世紀

讀一戰關於俄國學過啲咩呢

1894 年法俄同盟

1907 年三國協約

依啲都重要

不過要留意嘅係

1904-1905 日俄戰爭

作為新興明治政權短時間改革打嬴傳統歐洲勁旅

問你死未

打輸杖點算??

咁你考試考衰咗會點呀

咪諗辦法解決囉

同學仔逃避避得一時避唔到一世喔

你見清朝打輸鴉片戰爭 > 洋務運動

甲午戰爭 > 百日維新

八國聯軍 > 清末新政

俄國打輸杖咪革命改革囉

先有1905 年起義向政府施壓

沙皇尼古拉二世實行立憲

咁樣望落歷史似乎係循環的

講講吓就1914 年6 月28 日爆發一戰

俄國比德國打得好慘

國內經濟隨之崩潰

喂大哥革命不是請客食飯呀

終致二月革命成立臨時政府推翻沙皇

點知班友不思進取繼續打杖

(依家聽民意是咪咁難?)

列寧帶領布爾什維克黨衝擊臨時政府建立蘇聯Nice

【請用心記住】

所有初建政權都係搖搖欲墜

你見希特拉1933 年上台1935 年有行動

毛澤東1949 年建國但1953 先一五計劃

原因係要搞堆整肅清算鞏固實力

那時候日子近了

兄弟手足請堅持落去呀

因此蘇聯政權於1918 年誕生

隨即陷入長達4 年嘅紅白內戰

講緊係紅俄羅斯(共產)與白俄羅斯(資本)對抗

唔是日本綜藝節目好無?

由是觀之,冷戰爆發其中一個因素講資本共產互不信任

應該1918 年講起㗎Happy!

係就係籠統咗啲

再問再答啦乖

P.S 張圖係2016 年12 月走堂去俄國玩

很想要吧?比心機讀書下個咪係你囉

78 次查看0 則留言

Comments


bottom of page